Terms of Use

Pogoji uporabe

Objavljeno 25. maja 2018

Spletno mesto http://www.si.skechers.com/si/ („spletno mesto“) je storitev družbe Skechers CEE Kft, ki je hčerinsko podjetje v lasti družbe Skechers U.S.A., Inc. („Skechers“). Ti pogoji uporabe skupaj z drugimi pogoji, ki se lahko občasno pojavljajo na spletnem mestu (skupaj imenovani „pogoji“), določajo pogoje in okoliščine, pod katerimi lahko do spletnega mesta dostopate in ga uporabljate.

Z DOSTOPANJEM DO SPLETNEGA MESTA SE S TEMI POGOJI STRINJATE. ČE SE S TEMI POGOJI NE STRINJATE (BREZ SPREMINJANJA), NIMATE POOBLASTILA ZA DOSTOPANJE DO SPLETNEGA MESTA ALI NJEGOVE SICERŠNJE UPORABE.

Potrjujete in zagotavljate, da ste stari 16 let ali več ali da spletno mesto obiskujete pod nadzorom starša ali skrbnika.

Za morebitna vprašanja v zvezi s tem spletnim mestom, pogoji ali drugimi zahtevami za službo za stranke se obrnite na:

Skechers CEE

Revesz Str. 27.

Budapest

1138, Hungary

 

+ 3615008400 (8.00 u. tot 17.00 u.)

 

E-mail cím: [email protected]

 

SKECHERS USA, Inc. Customer Service
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach, CA 90266

800-746-3411 (Mon-Fri 8:00am to 5:00pm Pacific Time)
E-MAIL ADDRESS of local customer service.

Avtorske pravice

Vsa vsebina na spletnem mestu, ki med drugim vključuje grafike ali kode, je zaščitena z avtorskimi pravicami kot kolektivno delo v skladu z zakoni ZDA in drugimi zakoni o avtorskih pravicah, in je last družbe Skechers. Kolektivno delo vključuje delo, licencirano družbi Skechers USA, Inc. II Avtorske pravice 2018, VSE PRAVICE PRIDRŽANE. Dajemo dovoljenje za elektronsko kopiranje in/ali tiskanje papirnatih kopij delov spletnega mesta izključno za namene oddaje naročila na spletnem mestu. Prikazujete in – pod pogojem izrecnih omejitev ali pridržkov, ki veljajo za specifično gradivo, prenašate ali tiskate dele gradiva z različnih delov spletnega mesta izključno za svojo lastno, nekomercialno uporabo, ali na spletnem mestu oddate naročilo z namenom kupiti izdelke družbe Skechers. Vsakršna drugačna uporaba, ki med drugim vključuje razmnoževanje, distribucijo, prikazovanje ali prenos vsebine spletnega mesta, je strogo prepovedana. Strinjate se tudi, da s spletnega mesta prenesenega ali natisnjenega gradiva ne boste spreminjali ali brisali in da ne boste uporabljali nobenih ilustracij, fotografij, videoposnetkov ali avdioposnetkov ali drugih grafik ločeno od besedila, ki jih spremlja. Vedno boste priznali status družbe Skechers (in morebitnih identificiranih avtorjev prispevkov) kot avtorje vsebine spletnega mesta. S tiskanjem, kopiranjem ali prenašanjem dela spletnega mesta na način, ki krši te pogoje uporabe, vaša pravica do uporabe spletnega mesta takoj preneha in kopije gradiva, ki ste ga izdelali, morate takoj uničiti.

Blagovne znamke/intelektualna lastnina

Vse blagovne znamke, storitvene znamke in trgovske znamke družbe Skechers, ki se uporabljajo na spletnem mestu (ki med drugim vključujejo ime Skechers) so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Skechers SARL. Brez izrecnega predhodnega dovoljenja družbe Skechers jih ni dovoljeno uporabljati. Vsa druga intelektualne lastnina na spletnem mestu, ki med drugim vključuje patente, ki so izdani ali vloženi, je izključna last družbe Skechers SARL in/ali njenih dajalcev licence.

Povezave

Kjer vsebuje spletno mesto povezave do drugih spletnih mest in virov, ki jih dajejo na voljo tretje osebe, so le-ti izključno za vašo informacijo. Teh povezav ni mogoče razlagati tako, kot da družba Skechers odobrava povezana spletna mesta ali podatke, ki jih lahko tam dobite. Družba Skechers nima nadzora nad vsebino teh spletnih mest ali virov.

Izključitev jamstva

 

Vedeti morate, da daje družba Skechers spletno mesto na voljo samo za domačo in zasebno uporabo. Strinjate se, da spletnega mesta ne boste uporabljali za nikakršne komercialne ali poslovne namene in družba Skechers ni odgovorna za morebitno izgubo dobička, izgubo posla, prekinitev poslovanja ali izgubo poslovne priložnosti.

Družba Skechers ne izključuje ali omejuje jamstva, če je to protizakonito. To vključuje jamstvo za smrt ali osebno poškodbo, nastalo zaradi malomarnega ravnanja, prevare ali goljufivega zavajanja družbe Skechers.

Virusi

 

Družba Skechers ne zagotavlja, da je spletno mesto varno ali brez virusov. Za konfiguriranje svoje informacijske tehnologije za dostopanje do spletnega mesta ste odgovorni sami. Uporabljati morate lastno protivirusno programsko opremo.

Spletnega mesta ne smete zlorabljati tako, da vede uvajate gradivo, ki je tehnološko škodljivo, kar vključuje viruse, trojanske konje, črve ali logične bombe. Ne smete poskušati nepooblaščeno dostopati do spletnega mesta, strežnika, na katerem je spletno mesto shranjeno ali drugega strežnika, računalnika ali zbirke podatkov, ki so s spletnim mestom povezani. Spletnega mesta ne smete napadati z napadi DOS (zavrnitev storitve) ali organiziranimi napadi DDOS.

Uporaba poslanih informacij

 

Strinjate se, da lahko družba Skechers vse opombe, informacije ali zamisli, ki so vsebovani v kateri koli komunikaciji, ki jo pošljete na spletno mesto ali ki jo spletnemu mestu predložite, uporablja brez obvestila, nadomestila ali priznanja za katere koli namene, ki med drugim vključujejo razvoj, izdelavo in trženje izdelkov in storitev ter ustvarjanje, spreminjanje ali izboljševanje spletnega mesta ali drugih izdelkov in storitev. V potrebnem obsegu dajete družbi Skechers licenco za uporabo te vsebine.

Pogoji sodelovanja/omejitev uporabe

 

Družba Skechers ne pregleda in ne more pregledati vse komunikacije in vsega gradiva, ki ga uporabniki z dostopom do spletnega mesta objavijo ali ustvarijo, in ni na nikakršen način odgovorna za vsebino te komunikacije in gradiva. Strinjate se, da s tem, ko vam omogočimo ogled in distribucijo vsebine spletnega mesta, ki jo ustvarijo uporabniki, spletno mesto deluje izključno kot pasivni prevodnik za takšno distribucijo in ne prevzema nikakršne obveznosti ali odgovornosti v zvezi z vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki, ali dejavnostmi na spletnem mestu. Izraženi nazori drugih na našem spletnem mestu ne predstavljajo naših nazorov ali vrednot.

Objavljanje ali siceršnja distribucija vsebin na spletnem mestu, za katere družba Skechers po lastni presoji ugotovi, da je zlonamerna, nadlegujoča, grozeča, žaljiva, opolzka, poosebitev drugih, sleparska, zavajajoča, varljiva in krši avtorske pravice, blagovne znamke ali druge pravice intelektualne lastnine drugih oseb, prekorači pravico do zasebnosti ali javnosti, krši druge pravice družbe Skechers ali druge stranke, je nezakonita ali ji družba Skechers kako drugače ugovarja, je prepovedano. Na spletno mesto ne smete nalagati komercialne vsebine ali spletnega mesta uporabljati za prigovarjanje drugih k pridružitvi ali članstvu kakršne koli druge komercialne spletne storitve ali drugih organizacij. Zagotavljate, da so objave ali distribucija v skladu z vsemi zgoraj navedenimi standardi in da ste družbi Skechers zanje odgovorni. Če je to zakonito, lahko družba Skechers vašo identiteto razkrije tretji osebi, ki zatrjuje, da vsebina, ki ste jo objavili ali naložili na spletno mesto, predstavlja kršitev pravic intelektualne lastnine, kršitev zaupnih informacij ali obrekovanje.

Odškodnina

 

Strinjate se, da boste družbo Skechers, njen menedžment, direktorje, zaposlene, zastopnike dajalce licence in dobavitelje odškodovali, ubranili in zanje prevzeli škodno odgovornost za in proti vsem izgubam, stroškom, škodi in izdatkom, ki vključujejo razumne odvetniške stroške, ki nastanejo iz kakršne koli kršitve teh pogojev ali dejavnosti, povezane z vašim internetnim računom (vključno z malomarnim ali krivičnim ravnanjem), ki ga povzročite vi sami ali druga oseba, ki uporablja vaš internetni račun.

Prenehanje in učinek prenehanja

 

Ti pogoji za vas veljajo, ko dostopite do spletnega mesta. Družba Skechers si pridržuje pravico, da po lastni presoji prekine ali omeji vašo uporabo spletnega mesta brez obvestila in brez odgovornosti do vas ali tretje osebe. Družba Skechers lahko te pogoje ali dele teh pogojev kadar koli ukine ali spremeni brez obvestila in iz kakršnega koli razloga. Določila, ki veljajo za avtorske pravice, blagovne znamke, izključitev odgovornosti, omejitev jamstva, odškodovanje in razne zadeve, ostanejo veljavna tudi po prenehanju.

Veljavna zakonodaja in sodna pristojnost

Za te pogoje veljajo angleški zakoni, sodne postopke pa lahko sprožite na angleških sodiščih.

Alternativno reševanje sporov je postopek, v katerem neodvisni organ dejstva spora pregleda in jih poskuša razrešiti brez vpletanja sodišča. Evropska spletna platforma za reševanje sporov (ODR, Online Dispute Resolution) je na dostopna tukaj. Nismo obvezani za uporabo alternativnih reševanj sporov in se trenutno k temu ne zavezujemo.